THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Ánh Dương (ADSUN JSC) chuyên nghiên cứu sản xuất và cung cấp các sản phẩm định vị giám sát hành trình, cảm biến nhiên liệu, cảm biến nhiệt, hệ thống quản lý sản xuất – với thương hiệu ADSUN.
Chúng tôi luôn tuyển dụng ứng viên cho các công việc: nghiên cứu, kỹ thuật phần cứng, phần mềm, sản xuất, kinh doanh, chăm sóc khách hàng … 
Xin chào đón các ứng viên đến với công ty chúng tôi – một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển nghề nghiệp của các bạn.

Các vị trí tuyển dụng

Stt Công việc Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn Chi Tiết

1

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT KHỐI NGÀNH ĐIỆN TỬ

TP. Hồ Chí Minh

15

30-04-2021()

2

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

TP. Hồ Chí Minh

03

28-02-2021

3

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

TP. Hồ Chí Minh

03

31-01-2021

4 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Phnôm Pênh (Cambodia)

04

29-02-2020

5

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT KHỐI NGÀNH ĐIỆN TỬ

TP. Hồ Chí Minh

03

29-02-2020

6

KỸ SƯ LẬP TRÌNH NHÚNG (EMBEDDED)

TP. Hồ Chí Minh

03

29-02-2020

7

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

TP. Hồ Chí Minh

03

08-07-2020

8

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TP. Hồ Chí Minh

05

08-07-2020

(*) Vui lòng xem thông tin chi tiết

Các vị trí tuyển dụng

Stt Công việc SL Đến Ngày

1

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT KHỐI NGÀNH ĐIỆN TỬ

15

30-04-2021()

2

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

03

28-02-2021

3

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

03

31-01-2021

4

KỸ SƯ LẬP TRÌNH NHÚNG (EMBEDDED)

03

29-02-2020

5

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT KHỐI NGÀNH ĐIỆN TỬ

03

29-02-2020

6 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

04

29-02-2020

7

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

03

08-07-2020

8

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

05

08-07-2020

(*) Vui lòng xem thông tin chi tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT khối ngành điện tử

TuyendungKT-202012

Số lượng: 15
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
Công việc:

  • Kiểm tra tính năng sản phẩm mới, triển khai kế hoạch sản xuất.
  • Cài đặt phần mềm ứng dụng, lắp đặt & sữa chữa các sản phẩm điện tử do công ty sản xuất.
  • Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt sản phẩm, đào tạo kỹ thuật cho Đại lý.

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh
Tình trạng: Đang tuyển dụng
Nhận và xét hồ sơ: 01/04/2021 đến 30/04/2021

Chi Tiết

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

TuyendungIT-202012

Số lượng: 3
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
Công việc:

  • Hỗ trợ Kinh doanh tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật các sản phẩm của công ty.
  • Triển khai các phần mềm ứng dụng của công ty đến với khách hàng: phần mềm điều hành taxi truyền thống, taxi công nghệ, tổng đài VoIP.
  • Khắc phục hoặc hướng dẫn khách hàng về kỹ thuật các vấn đề phát sinh khi vận hành phần mềm… 

Nơi làm việc: Văn phòng hội sở công ty tại Tp. Hồ Chí Minh
Tình trạng: Đang tuyển dụng
Nhận và xét hồ sơ: 21/01/2020 đến 28/02/2021

Chi Tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT khối ngành điện tử

TuyendungKT-202012

Số lượng: 03
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
Công việc:

  • Kiểm tra tính năng sản phẩm mới, triển khai kế hoạch sản xuất.
  • Cài đặt phần mềm ứng dụng, lắp đặt & sữa chữa các sản phẩm điện tử do công ty sản xuất.
  • Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt sản phẩm, đào tạo kỹ thuật cho Đại lý.

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh
Tình trạng: Đang tuyển dụng
Nhận và xét hồ sơ: 29/12/2020 đến 31/01/2021

Chi Tiết

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Tuyendung_CSKH

Số lượng: 05
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
Công việc: Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Tình trạng: Hết hạn
Nhận và xét hồ sơ: 18/06/2020 đến 08/07/2020

Chi Tiết

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Tuyendung_SW

Số lượng: 03
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
Công việc: Hỗ trợ Kinh doanh – Tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật các sản phẩm của công ty.
Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Tình trạng: Hết hạn
Nhận và xét hồ sơ: 18/06/2020 đến 08/07/2020

Chi Tiết

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Tuyendung_KD_PTTT

Số lượng: 4
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
Công việc: Kinh doanh chào bán các sản phẩm điện tử.
Nơi làm việc: Làm việc tại Phnôm Pênh (Cambodia)

Tình trạng: Hết hạn
Nhận và xét hồ sơ: 04/02/2020 đến 29/02/2020

Chi Tiết

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT KHỐI NGÀNH ĐIỆN TỬ

Tuyendung_Ky_thuat

Số lượng: 4
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
Công việc: Kiểm tra tính năng sản phẩm mới, triển khai kế hoạch sản xuất. Cài đặt phần mềm ứng dụng, lắp đặt & sữa chữa các sản phẩm điện tử do công ty sản xuất.
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Tình trạng: Hết hạn
Nhận và xét hồ sơ: 04/02/2020 đến 29/02/2020

Chi Tiết

KỸ SƯ LẬP TRÌNH NHÚNG (EMBEDDED)

Tuyendung_Emb

Số lượng: 3
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
Công việc: Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về hệ thống nhúng. Phát triển driver, ứng dụng trên các thiết bị điện tử.
Nơi làm việc: Văn phòng hội sở công ty tại Tp. Hồ Chí Minh

Tình trạng: Hết hạn
Nhận và xét hồ sơ: 04/02/2020 đến 29/02/2020

Chi Tiết