1.4 Bảng hiển thị thông tin (Andon Boards) AD-TLP / AD-LCD

so-do-andon-adsun

Chức năng: 

Là thiết bị hiển thị thông tin trong hệ thống, thông tin trạng thái quá trình sản xuất.
Tùy theo yêu cầu của khách hàng thông tin hiển thị có thể dùng: bảng đèn (chí phí thấp hơn), màn hình tivi (qua cổng HDMI), màn hình máy tính…

Thông số kỹ thuật:

  • Bảng đèn hiển thị thông tin
  • Màn hình LCD
  • Màn hình LED
  • PC