4. Hệ thống phân loại sản phẩm tự động dùng kỹ thuật nhận dạng BARCODE

Viet_Barcode800x600_new

Là một hệ thống hoạt đông theo nguyên tắc:
Một số mẫu barcode chuẩn đã được nạp vào hệ thống – đây là bộ mẫu dùng đễ so sánh và quyết định xem sản phẫm: đạt hay không đạt.
Khi sản phẩm trên băng chuyền đi quả hệ thống cảm biến – nếu có một mã Barcode trên sản phẫm không đạt chuẩn thì hệ thống sẽ phát hiện và piston sẽ đẩy sản phẩm này qua ray chuyền khác, đồng thời xuất ra âm thanh báo lỗi cho sự kiện này. Những thông tin sự kiện sẽ ghi nhận vào server cho các mục đích báo cáo.

Hình thức hoạt động:

  • Quét Barcode sản phẩm tại cuối chuyền.
  • Nhận tín hiệu Barcode lỗi.
  • Phát hiện hộp sản phẩm không có dán Barcode.
  • Định thời điểu khiển piston hơi đẩy sản phẩm qua chuyền khác.
  • Đếm số lượng sản phẩm lỗi và phân loại theo mã Barcode.
  • Hiển thị thông tin trên màn hình LCD.
  • Xuất âm thanh cảnh báo.
  • Truyền dữ liệu về máy tính trung tâm phục vụ báo cáo.

Hình thức hoạt động:

 • Quét Barcode sản phẩm tại cuối chuyền.
 • Nhận tín hiệu Barcode lỗi.
 • Phát hiện hộp sản phẩm không có dán Barcode.
 • Định thời điểu khiển piston hơi đẩy sản phẩm qua chuyền khác.
 • Đếm số lượng sản phẩm lỗi và phân loại theo mã Barcode.
 • Hiển thị thông tin trên màn hình LCD.
 • Xuất âm thanh cảnh báo.
 • Truyền dữ liệu về máy tính trung tâm phục vụ báo cáo.


  (*) Ghi Chú

  Trên thị trường người tiêu dùng hay dùng những cụm từ khi tìm kiếm hoặc đề cập đển những sản phẩm Adsun chúng tôi vị như:

  Camera Nghị định 10/2020/NĐ-CP ( camera nghi dinh 10 );
  Thiết bị định vị Adsun ( thiet bi dinh vi adsundinh vi 4G );
  Thiết bị định vị thiet bi dinh vi );
  Định vị xe Ô tô ( dinh vi xe o to );
  Giám sát hành trình ( giam sat hanh trinh );
  Hộp đen Ô tô ( hop den o to );
  Định vị hợp chuẩn ( dinh vi hop chuan );
  Định vị không hợp chuẩn ( dinh vi khong hop chuan );
  Thiết bị giám sát hành trình ( thiet bi giam sat hanh trinh );